อบจ.สระแก้ว เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาย บ สระหลวงเชื่อม บ เขาตะกรุบพัฒนา ต ทุ่งมหาเจริญ อ วังนํ้าเย็น จ.สระแก้ว 
(ในขั้นตอนลงหินครุกหลังท่อ) เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวก และปลอดภัย.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว