วันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ ๑๑๒

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ ๑๑๒ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว