ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว