ความคืบหน้าติดตามการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ตามที่ อบจ.สระแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว