นางนิมมาวดี จีนเวชศาสตร์ สรรพากรพื้นที่สระแก้ว พร้อมคณะ เข้าพบนายกฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ นางนิมมาวดี จีนเวชศาสตร์ สรรพากรพื้นที่สระแก้ว พร้อมคณะ เข้าพบร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาด้านการค้าขายและเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้ว “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว