เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5800 สก จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5800 สก จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว