กองช่าง อบจ.สระแก้ว สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานบ้านโคกสว่าง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบจ.สระแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่ตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมากฝ้าย เชื่อมบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันถางป่าและตัดไม้ เพื่อเปิดร่องแนวสำรวจเส้นทาง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว