การประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและฯ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว