กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทราบข่าวสารโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษาต่างๆได้รับข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจากสถาบันการศึกษาโดยตรง ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว