เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว