วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เข้าพบนายกฯ

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ นางดวงนภา ไหมพรม,นายแพร ปาสาจะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และนางอัมพร ประกอบผล ครูคศ.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เข้าพบร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาในจังหวัดสระแก้ว “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว