องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๕ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๗ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว