วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ในเวลา ๐๘.๓๐ น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว