ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.สระแก้ว

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว