เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าเนื้อกระสอบพร้อมสกรีน จำนวน 72 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าเนื้อกระสอบพร้อมสกรีน จำนวน 72 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว