“กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด”

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม เวลา 10.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับทิบสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว