อบจ.สระแก้ว มอบกี่ทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านตาพรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม เวลา 11.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบกี่ทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านตาพรม ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว