เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 300 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 300 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว