เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กไฟบริเวณงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปลั๊กไฟบริเวณงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว