เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว