เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น 140 G จำนวน 2 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น 140 G จำนวน 2 คัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว