พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว