อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว