อบจ.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง.

  • เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง.
  • เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสะพานร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คลองพระสะทึง.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว