การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว