โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว