สวัสดีปีใหม่ 2566

🎊 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
ขออำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
จงดลบันดาลให้ทุกท่านได้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
จะเดินทางไปที่ใดก็ขอให้ปลอดภัย ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ
พบเจอแต่กัลยาณมิตร พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
ขอให้มีความสุขตลอดไป
……………………………………
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
นางขวัญเรือน เทียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว