ผกก.ตชด.12 และคณะครูใหญ่ ร.ร.ตชด. 8 แห่ง เข้าพบนายกฯ

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 และคณะครูใหญ่ ร.ร.ตชด. 8 แห่ง เข้าพบเพื่อกล่าวขอบคุณที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ร.ร.ตชด.

ทั้งนี้ นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2566 รวมถึงร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กๆและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้สามารถอ่านออก/เขียนได้ เพื่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมให้การสนับสนุนต่อไป.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว