เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว