การแข่งขันกีฬา อบจ.สระแก้ว สัมพันธ์

เก็บตกภาพบรรยากาศ “กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯคณะคุณครู,และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการออกกำลังกาย และสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เลลา 16.39 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว. #บ้านเลขที่๘๘๘๘

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว