ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3) นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าตามภารกิจงานและผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว