ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการขอรับงบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว