เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว