การประชุมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วฯ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น.นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว และเงื่อนไขในการสมัครเป็นสถานศึกษานำร่องของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว