เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในตลาดโรงเกลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว