โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 1)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว