เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมางานระบบสูบพลังงานเเสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองตะเคียน ตำบลหนองเเวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว โดยเฉพาะเจาะจง

ส่งประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมางานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองตะเคียน ตำบลหนองเเวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว โดยเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว