เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายโรลอัพ) พร้อมชุดขาแสดงสื่อจำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายโรลอัพ) พร้อมชุดขาแสดงสื่อจำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว