เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่เขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวัังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่เขตเทสบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวัังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว