เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย OVER-LEY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เข้าโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา (สังกัด อบจ.สระแก้ว) ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย OVER-LEY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตสายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 เข้าโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา (สังกัด อบจ.สระแก้ว) ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว