เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง-บ้านหนองข่า จากแยกถนนสายสระขวัญ-เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ท่ี่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1 และตอนท่ี่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10041 สายบ้านทุ่งพลวง-บ้านหนองข่า จากแยกถนนสายสระขวัญ-เขามะกา ที่บ้านทุ่งพลวง หมู่ท่ี่ 4 ตำบลสระขวัญ เชื่อมบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1 และตอนท่ี่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว