เรื่อง ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระเเก้วได้รับเเจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่าขอประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นเเละสร้างเครือข่ายในการควบคุมมลพิษเเละใช้บังคับกฏหมายสิ่งเเวดล้อม ตามเเผนการดำเนินการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 เรื่อง

https://drive.google.com/drive/folders/10RXzaAdDTvyyOBUvy7_u_qjIxp9M0k5p

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว