เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเเผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 30,000 เเผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเเผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 30,000 เเผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว