เรื่อง สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 8×20.80 เมตรร ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเเปรรูปทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนารายละเอียดตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 8×20.80 เมตรร ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเเปรรูปทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว