การประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(ชั้น 3) นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการติดตามและรายงานผลในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครั้งที่ 2/2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว