การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว