การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสุรินทร์ แสงทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,ประชาชน,และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์.
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ยื่นใบสมัครฯ จำนวน 1 ราย
นายสมศักดิ์ พุ่มทอง ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว ลำดับที่ 2.
**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว