การประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ก.จ.จ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว