โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาและอาชีพ ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯ,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาและอาชีพ ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยฝึกและพัฒนาอาชีพโครงการทับทิมสยาม 02 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว