การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่อาสาสมัครดูแลคนพิการโดยชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่อาสาสมัครดูแลคนพิการโดยชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโดยครอบครัวและชุมชนแบบมีส่วนร่วม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลโคกสูง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว